Share |

Voor en door bewoners van het Apeldoornse Centrum

Contactgegevens

Lidmaatschap

Het aantal leden is voor een wijkraad van groot belang. Dit lidmaatschap is geheel gratis en leidt tot geen enkele verplichting.

Nieuws

De wijkraad bedankt zijn adverteerders

 

Documenten

Belangrijke links

Wijkblad 't Stadsmidden

Elk kwartaal komt 't Stadsmidden uit waarin u onderwerpen aantreft die het wonen in de binnenstad betreffen, met inbreng van de bewoners zelf.

Uit in Apeldoorn

Wijkraad&Buurtcommissies

Buurtpreventie

Er kunnen vele redenen zijn om aan buurtpreventie te gaan doen. Het belangrijkste doel van buurtpreventie is om escalatie te voorkomen. Proberen als buurt zelf de problemen op te lossen. Op dit moment is al langere tijd met succes een buurtpreventieteam actie in de buurt Centrum ZuidWest.

Lees meer over buurtpreventie

Aandachtspunten

De Wijkraad beschouwt Verkeer en Zorg als de belangrijkste aandachtspunten waarbij binnen Verkeer vooral Parkeren en Luchtkwaliteit veel aandacht vragen. Daarnaast benadrukt het bestuur van de Wijkraad bij elk overleg waar dat van toepassing is, afspraak=afspraak. Aandacht voor handhaving leeft sterk bij de binnenstadbewoners omdat de indruk bestaat dat op dat terrein veel te verbeteren valt. 

Zorgvoorziening Centrum

De Centrumbewoners zijn al tientallen jaren verstoken van georganiseerde zorg. In het plan Haven Centrum was daarin voorzien.

Lees meer over Haven Centrum

Luchtkwaliteit

Tijdens de wintermaanden van 2012 op 2013 is er op meerdere plaatsen gemeten. Vanaf mei 2013 heeft dit een vervolg gekregen op twee meetlocaties voor de duur van één jaar. Zie het eindrapport van Milieudefensie.

Lees meer over milieumetingen

Wijkraad Apeldoorn Centrum

 

De Wijkraad is een vrijwilligersorganisatie die de belangen behartigt van de bewoners van de Binnenstad. In de Wijkraad heeft een vertegenwoordiging van zeven buurtcommissies (BC) zitting: buurten Noord, Noord-West, West, Oost, Midden, Zuid-Oost en Zuid-West.
Onze doelstelling is een Schone, Veilige en Gezonde Binnenstad.

Centrum centraal
Het Centrum vormt een bijzondere woonwijk met de minste motorvoertuigen per woning, de meeste parkeergarages, de meeste winkels, de meeste horecavoorzieningen, de meeste coffeeshops, de meeste ...... In deze bijzondere woonwijk gebeurt veel. Veel mooie grote en kleine evenementen maar helaas ook een aantal minder fraaie gebeurtenissen.

Het belang van een goede woon- en leefomgeving lijkt regelmatig onder druk te staan van de economische belangen van de stedelijke functies. De Wijkraad zet zich in om de zichtbaarheid van bewoners te vergroten bij B&W, de gemeente en de Apeldoornse politiek. De bewoners mogen niet genegeerd of als sluitpost gezien worden.

 Wanneer heb jij de laatste keer iets voor jouw buren of buurt gedaan? 

Goed NABUURSCHAP is meer dan ooit gewenst.
Steeds meer mensen dreigen afhankelijk te worden of in de anonimiteit te verdwijnen. Ook in de Apeldoornse Binnenstad.

Ideeen voor de Binnenstad?

Het overgrote deel van de Centrumbewoners geeft aan het inconsequente parkeerbeleid als grote bron van irritatie te zien. Bewoners van de wijk met de laagste parkeerdruk door bewoners, betalen als enige voor het parkeren. Kijk eens op deze kaart. Dat en het winkeltijdenbeleid hebben ook nadelige consequenties voor de bezoekers van die bewoners.

Ondanks de door de gemeente getroffen maatregelen geeft Milieudefensie Nederland aan dat de meetpunten in onze wijk het predikaat ONGEZOND krijgen. Ook voorstander van een betere luchtkwaliteit? Teken dan deze petitie.

Tweets

 ALGEMENE LEDENVERGADERING
 Op 20 april 2015 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in CODA aan de Vosselmanstraat 229. De zaal  is vanaf 19.00 uur open, de vergadering begint om 19.30 uur en zal rond 21.30 uur afgerond worden.
 Voor de pauze wordt de huishoudelijke agenda behandelt en na de pauze is er alle aandacht voor de bewonersenquete.