Share |

Voor en door bewoners van het Apeldoornse Centrum

Contactgegevens

Evenementen en geluidsbelasting

Evenementenbeleid
Apeldoorn heeft een eigen Evenementenbeleid dat in 2016 is vastgesteld. Evenementenbeleid en daar hoort een Nota Geluid bij Evenementen (februari 2017) bij.

Gesprek met de Raad
Op 7 juli 2016 heeft de Wijkraad Centrum een gesprek met de Raad gevoerd. Tijdens dat gesprek is gebruik gemaakt van deze presentatie.

Politieke Markt oktober 2015
Op 29 oktober 2015 is door de gemeenteraad tijdens de PMA van gedachten gewisseld over een deel van het nieuwe evenementenbeleid per 2016. Lees onze inbreng tijdens de PMA en de reactie van de gemeente per februari 2017.
Ondanks het feit dat wij voorstander zijn van een integraal pakket met eenduidige besluitvorming over het geheel, heeft de Raad besloten dat het regelgevende en uitvoerende deel van het beleid, gescheiden mogen worden. Daardoor ontstaat er volgens ons het risico van blinde vlakken tussen beleid en uitvoering, waar het helaas al te vaak mis gaat. De vervolgens benodigde inzet van handhavers is door gebrek daaraan, veelal teleurstellend.

Het aangekondigde omgevingsonderzoek is slechts vanachter het buro uitgevoerd en dat is voor de binnenstad van deze meer dan 150.000 tellende gemeente zwaar onvoldoende. Berekend is wat er voor/buiten de gevel gebeurd. Leefbaarheid lijkt daarmee van ondergeschikt belang. 

Twitter
Actualiteit ook op twitter, @stadsdeelac met tag #baasineigenthuis

Beeldverslag
Dit gesprek is ook te volgen via deze link naar het gemeentelijk PMA-archief.
 

Beeldverslag
Dit gesprek is ook te volgen via deze link naar het gemeentelijk PMA-archief.
Eenvoudig te scrollen door de opname met geluid.

De onderdelen Veiligheid en Dienstverlening van het nieuwe beleid, zijn goedgekeurd.

Geluidsmetingen achter de gevel
Op 24 juli 2016 zijn in opdracht van de gemeente de eerste apeldoornse geluidsmetingen achter de gevel uitgevoerd. Op die wijze kan worden vastgesteld welke geluidssterkte bij betreffende bewoners in huis komt. Dat moet onder de 40 db(A) en 45 db(C) zijn. (Mogelijke werkwijze van geluidsmetingen)
Als deze maximale sterkte gehaald wordt, zullen bewoners bij hun conversatie zelf meer dan die 45 db moeten produceren om zich verstaanbaar te maken.

Informatie over db(C)
Kijk eens op deze website met laagdrempelige toelichting op de lage tonen, lange golven, enz.

Lage tonen, beats
Waar gaat het eigenlijk over?

Wonen bij een evenementenlocatie
Als je in in het centrum woont is er altijd wel een evenementenlocatie dichtbij. Veelal meer dan één.
Als op Haven Centrum of de Markt geluid wordt geproduceerd zoals linker voorbeeld, danst het serviesgoed in de kasten van de Beurtvaartstraatbewoners.
Het bestaande beleid biedt blijkbaar die ruimte.
Dat moet veranderen in een maximale geluidsbelasting van 40 db(A) en 45 db(C) in huis.
 

Als deze muziek met 70 db(A/C) voor de gevel geregistreerd wordt, dan is achter die gevel (thuis) geen normaal gesprek te voeren, film te kijken of eigen muziek te luisteren.

Perspectief Wijkraad
Als Wijkraad zijn wij voorstander van evenementen en initiatieven die de levendigheid en leefbaarheid van de het centrum versterken. Daarbij dient wel doorlopend de afweging te worden gemaakt in hoeverre een evenement van meerwaarde is en voor wie. Ook dat de bewoners nog baas zijn in eigen huis. Alle betrokkenen dienen te kunnen rekenen op objectieve / toetsbare normen, duidelijke wet- en regelgeving, bereikbare vergunningverlener, organisatoren en handhavers, enz. De Wijkraad heeft in maart 2017 duidelijk zijn inzichten naar voren gebracht bij de gemeenteraad. Zie hier het videoverslag van 30 maart. Wordt 13 april vervolgd.
- Voor centrumbewoners bestaat er niet iets als éénmalige evenementen. Het is een aaneenschakeling van evenementen. Dichtbij of iets verder weg. Dat kan heel leuk maar ook heel vervelend zijn.
- De vergunningverlener (gemeente) blijft van het begin tot het einde verantwoordelijk. Vanaf de opbouw tot en met de afbouw is de organisator mede verantwoordelijk.

Meetprotocol Zwolle
Als voorbeeld voor het opzetten van geluidsmetingen kunnen dit protocol en werkwijze van geluidsmetingen, als uitgangspunten dienen.

Rapportage geluidsmetingen
Tijdens Summerloverz zijn bij vier woningen binnen- en buiten geluidsmetingen uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Dit zijn de bevindingen..

Uitganspunten waarden in huis:
- 35 tot 40 db(A), veel hinder.
- 40 tot 50 db(A), ernstige hinder.
- boven 50 db(A), zeer ernstige tot onduldbare hinder.

Leg deze objectieve uitgangspunten naaste de geconstateerde binnenwaarden.

Vreemd genoeg zijn er geen wettelijke normen voor geluid in relatie tot evenementen. Veelal wordt bij rechtzaken gebruik gemaakt van jurisprudentie en verwezen naar een specifieke nota uit 1996.

 

2 september 2016, verslag in de Stentor

15 september 2016, voorafgaande aan de besluitronde heeft de Wijkraad deze brief aan de raadsfracties en B&W gestuurd.

2016 Omgevingsplan Binnenstad
De diversiteit van de Binnenstad en de vele evenementen vragen om een structurele aanpak.

? december 2016, Politieke Markt, Zienswijze op de locatieprofielen

De Wijkraad heeft deze Zienswijze ingediend, die ook tijdens de PMA van 15 (?) december 2016 aan de orde zal komen.