Share |

Voor en door bewoners van het Apeldoornse Centrum

Contactgegevens

Luchtkwaliteit en emissievrije bussen

Voorinspraak tijdens de PMA
Op 21 april 2016 heeft de Wijkraad Centrum gebruik gemaakt van het recht op Voorinspraak zoals bedoelt in de Verordening Dorps- en Wijkraden. De Wijkraad heeft deze punten mondeling en schriftelijk ingebracht.

Overzicht

2016 november, Eindrapportage Luchtkwaliteit 2016

2016 november, waarom is planning van emissievrije bussen cruciaal?

2016 ?? november, Gesprek met de Raad over emissievrije OV

2016 oktober, artikel in de Stentor

2015 december, OV-concessie Friesland naar E-bussen, nu Gelderland/Apeldoorn.

2015 november, langdurig/regelmatig in dieselrook is dodelijk volgens concept rapport van Gezondheidsraad

2014 juni, Eindrapportage Luchtkwaliteit

2013 december, Fijnstof dodelijker dan gedacht

2013 september, Lucht in grote steden is ongezond

2013 mei  volledig electrisch openbaar vervoer

2013 april locaties met meetresultaten

U kunt ook zelf u mening laten weten over OV aan ons, de gemeenteraad (politiekemarkt@apeldoorn.nl), B&W van Apeldoorn, gedeputeerde OV mw. C. Bieze, de commissie OV van de provincie (boc@mailman.prvgld.nl) en de statenleden (statenleden@mailman.prvgld.nl)

Wat schrijft de krant ?
Actualiteit via de krant.

19 oktober 2016

Beeldverslag
Dit gesprek is ook te volgen via deze link naar het gemeentelijk PMA-archief.
 

Beeldverslag
Dit gesprek is ook te volgen via deze link naar het gemeentelijk PMA-archief.
Eenvoudig te scrollen door de opname met geluid.

Perspectief Wijkraad
Door de (onnodig) grote hoeveelheid bussen en andere vormen van gemotoriseerd openbaar vervoer, zijn er meerdere plaatsen met te hoge uitstoot van gassen waardoor daar het predicaat ongezond van Milieudefensie aan te koppelen is. Het gaat dan over stikstofdioxide (NO2).
(> 40 µg/m3 is zeer ongezond, 30 tot 40 µg/m3 is ongezond en een potentieel beleidsmatig knelpunt.)

Met meerdere locaties boven de 30 µg/m3 is inzet op emissievrije bussen voor zich sprekend. Per 2016 maakt dit onderwerp deel uit van de Verkeersvisie.

Inspreken tijdens PMA
De Wijkraad heeft deze punten mondeling en schriftelijk ingebracht op 30 juni 2016 tijdens de PMA.

Even tweeten met de woordvoerdster van de provincie. Lijkt nog ruimte voor zendingswerk. Voortijdig vervangen van bussen lijkt zwaarder te wegen dan gezondheid.